Med udstillingen DET ANDET STED sætter KØS den nyeste udvikling inden for kunst i offentlige rum på dagsordenen.

 

DET ANDET STED præsenterer seks centrale kunstprojekter, der har ændret vores forestillinger om, hvad kunst i offentlige rum kan være, og som viser, hvordan begrebet hele tiden forandres og antager nye overraskende former. Udstillingen introducerer kunstprojekter, der i de sidste ti år har erobret nye territorier og skabt nye uventede møder mellem publikum og samtidskunsten ved at involvere os i at skrive en ny nations grundlov, skabe bæredygtig byudvikling og tage del i en fiktiv historieskrivning, men også ved at opmuntre til forestillede rejser til andre tider, historiske perioder eller fiktive landskaber. 

 

Kunst i offentlige rum er et felt i rivende international udvikling. Også i Danmark optræder kunst som aldrig før i byrum, på festivaler, som sanseligt indspark i velfærdsstatens institutioner og som bylivsskabende investering. Og debatterne om dens værdi og formål er tilsvarende mange og ofte passionerede. Men hvad er det egentlig, den kan, kunsten der omgiver os i vores hverdag, hvor vi færdes, lever og reflekterer? Og hvordan påvirker den os som samfund? Som Danmarks eneste museum med speciale i kunst i offentlige rum er det en af KØS’ helt centrale opgaver at søge svar på disse spørgsmål. 

 

KØS ønsker derfor med DET ANDET STED at introducere værker, der på overraskende, poetiske og vedkommende måder både har tilbudt sit publikum nye kunstneriske virkeligheder og fornyet den særlige disciplin, det er at arbejde kunstnerisk i offentlige rum. Værker, der levendegør kunstens evne til at inspirere forestillingsevnen og bringe os nye uventede steder hen: på tidsrejse ind i fremtiden med Katie Patersons Future Library, via dagslysets skiften ud på verdenshavene med AVPDs Time Light, til nye fiktive landskaber med Ragnar Kjartanssons Figures in Landscape og til et yderst bemærkelsesværdigt ’intetsted’ med Alex Hartleys Nowhereisland. Ligesom, at Héctor Zamoras fiktive zeppeliner festival skaber et spring i historieskrivningen som konstruktion og Kerstin Bergendals PARK LEK projekt demonstrerer, hvordan direkte involvering af beboere kan omforme en bydel til et helt nyt sted. 

//

The exhibition THE OTHER PLACE at KØS puts the latest developments in public art at the top of the agenda.

 

THE OTHER PLACE presents six key art projects that revolutionise our understanding of what public art can be, showing its constant evolution in new and surprising directions. The exhibition introduces art projects that over the past decade have conquered new territory and created new and unexpected encounters between the public and contemporary art by involving us in writing the constitution of a new nation, creating sustainable forms of urban development, and participating in the fictional writing of history. But also, by inviting us to embark on imaginary journeys to other timezones, historical periods, and fictional landscapes. 

 

The international field of public art is developing as never before. In Denmark too, art is everywhere – on the streets, at festivals, as a source of sensory input at state institutions, and as a dynamic element of urban regeneration. And debates about its role and significance are as alive as its presence. But what does art actually bring to the everyday spaces that surround us – spaces we move through, live in and reflect on? And how does it influence us as a society? As Denmark’s only museum dedicated to public art, these are questions KØS has the responsibility and privilege of addressing. 

 

Which is why with THE OTHER PLACE we aim to present works that offer their audiences new artistic realities and rejuvenate the specialised art of creating art in public spaces in poetic and pertinent ways. Works that demonstrate the power of art to spark our imaginations and take us to unexpected places. On a journey into the future with Katie Paterson’s Future Library, via changes in daylight on oceans worldwide in AVPD’s Light Time, to new fictional landscapes in Ragnar Kjartansson’s Figures in Landscape, and to the extraordinary ‘nowhere’ of Alex Hartley’s Nowhereisland. Héctor Zamora’s fictional Zeppelins whirl us into writing fictional history, while Kerstin Bergendal’s PARK LEK project demonstrates how the direct involvement of local residents can transform a neighbourhood into a completely different place.

KØS logo

Knud Højgaards

Fond