HÉCTOR ZAMORA

Sciame di dirigibili

Photo: Héctor Zamora

HÉCTOR ZAMORA
Sciame di dirigibili (Sværme af zeppelinere), 2009

Kommissioneret til Venedig Biennalen 2009.

I en snæver gyde i Venedig sidder et spritnyt luftskib klemt fast mellem to gamle huse. Som et forunderligt levn fra dengang, hvor festivalen ’Sciame di dirigibili’ – en sværm af zeppelinere – var en tilbagevendende begivenhed i luftrummet over Venedig.

Eller var den?

Den 53. kunstbiennale oversvømmer i 2009 Venedig med mennesker og samtidskunst, og mellem turisterne og kunsten kan man finde spor af zeppelinerfestivalen. På byens mure hænger festivalplakater og reklamer, blandt kioskernes postkort står små minder om luftskibenes dramatiske indflyvning over byen til salg. Motivet finder endda vej til gademalernes akvareller, ligesom historien dækkes i medierne og florerer på internettet. Men er historien ægte?

Den mexicanske kunstner Héctor Zamoras praksis udfolder sig ofte som storslåede interventioner i byrummet midt mellem arkitektur og skulptur og orkestreres også ofte som performative fortællinger – eller slet og ret fiktion.

Med Sciame di dirigibili plantede Zamora frøene til en bemærkelsesværdig kollektiv erindring og skrev en historie om Venedig, der på én gang var helt virkelig og ganske usand. Sciame di dirigibili var et drømmebillede, men i sin fysiske, virale og visuelle tilstedeværelse også et aldeles håndgribeligt øjeblik, der angiveligt havde fundet sted i historien og nu sad fastfrosset som fastklemt, halvvejs forulykket, luftskib i Venedigs Arsenale-område. Herfra spredte fiktionen sig som en virus videre ud i byen gennem gademalernes, postkortenes, plakaternes og mediernes videreformidling af den historiske begivenhed.

Virkeligheder, tider og steder overlappede i Zamoras iscenesættelse af Venedigs zeppelinerfestival. Som en invitation til at flyve med og en påmindelse om, hvordan historien konstrueresi den offentlige forestillingsevne såvel som i byrummet.

Hector Zamora er en mexicansk kunstner (født 1974), der igennem det meste af sit kunstneriske virke har transcenderet den traditionelle udstillingsinstitution ved at række ud efter byrum og offentligheder. Omfattende interventioner i nærmest arkitektoniske skalaer er kendetegnende for Zamoras værker, der udover Venedig også har indtaget blandt andet Bogota, Mexico City og Sao Paulo. Med sine ofte meget iøjnefaldende projekter kunst forsøger Zamora at forskyde eksisterende distinktioner mellem hvad der er offentligt og privat, hvad der er inde og ude, hvad der er virkelighed og fantasi. 

//

HÉCTOR ZAMORA
Sciame di dirigibili (Zeppelin Swarm), 2009

Commissioned for the Making Worlds 53rd International Art Exhibition, the Venice Biennial.

In a narrow alleyway in Venice a brand-new airship is stuck between two old buildings like a strange relic from the era when the festival Sciame di dirigibili – Zeppelin Swarm – was a recurrent event in the skies above the city.

 

Or was it?

The 53rd Venice Biennale in 2009 flooded the city with people and contemporary art, and between all the art and tourists, traces of the Zeppelin festival were to be found everywhere. There were festival posters and advertisements on city walls, and souvenirs of the airships’ dramatic flight among the postcards on sale at local kiosks. It was painted by street artists, covered by the media, and exploded online. But was the story true?

The works of Mexican artist Héctor Zamora’s often unfold as spectacular urban interventions at the intersection of architecture and sculpture and are often orchestrated as performative narratives – or sheer fiction.

With Sciame di dirigibili, Zamora sowed the seeds of an incredible collective memory, writing a history of Venice that was very real, yet entirely untrue. Sciame di dirigibili was an illusion, but in its physical, viral and visual manifestation also a perfectly palpable moment in history frozen in time, wedged as an earth-bound airship in the Arsenale area of Venice. From here the fiction spread like a virus through the city – via its street artists, on postcards and posters, and through media coverage of the historical event.

Realities, time and places overlap in Zamora’s staging of Venice’s Zeppelin festival – an invitation to fly and a reminder of the construction of history in the public imagination and public space alike.

Hector Zamora is a Mexican artist (born 1974), who through most of his artistic practice has aimed at transcending the traditional art institution by reaching out for urban spaces and publics. Comprehensive interventions in almost architectonic scales are characteristic for Zamora’s work, which apart from Venice have also occupied public spaces in metropolises like Bogota, Mexico City and Sao Paulo. With his often very conspicuous projects Zamora tries to displace conventional distinctions between public and private, inside and outside, reality and imagination. 

KØS logo

Knud Højgaards

Fond