KERSTIN BERGENDAL

PARK LEK

Photo: Anders Sune Berg

KERSTIN BERGENDAL

PARK LEK, 2010–2014

 

Et samarbejde mellem Kerstin Bergendal, Sundbyberg kommune og Marabouparken konsthall.

PARK LEK er et visionært socialt kunstprojekt af den svenske kunstner Kerstin Bergendal. Projektet bestod i gentænkningen af en byplanlægningsproces i forstaden Sundbyberg uden for Stockholm udviklet og udført i tre faser fra 2010 til 2014.

Sundbyberg er den tættest befolkede forstad i Sverige, men ikke desto mindre lå der i 2010 en ny byplan på tegnebrættet, som ville resultere i, at de få eksisterende grønne oaser i området mellem bydelene Hallonbergen og Ör ville blive opslugt til fordel for ny bebyggelse, med endnu større befolkningstæthed samt adskillelse mellem de to områder til følge.

På baggrund af en invitation fra Marabouparken konsthall i Sundbyberg startede Bergendal PARK LEK projektet op i området og arbejdede de næste fire år sammen med beboerne, men også med de ansatte i ungdomsklubben, indkøbscenteret og fodboldklubberne, byplanlæggere, developere, politikere og mange mange flere. Bergendal satte en åben proces i gang og kickstartede, faciliterede og dokumenterede udvekslingen og forhandlingerne mellem de mangeartede værdier, interesser og behov i Hallonbergen og Ör.

Gennem delte videointerviews, udført i projektets første og anden fase, PARK LEK I og II, og gennem en uendelig række møder, fokusgrupper og idéudviklinger, mundede projektet i tredje fase ud i et decideret PARK LEK PARLAMENT. Her gentænkte de forskellige grupper – med fysisk udgangspunkt i ’det lyserøde rum’ i det lokale indkøbscenter og ofte med omdrejningspunkt i en stor arkitektfremstillet model over områderne – Hallonbergen og Örs byplanmæssige, sociale og kulturelle fremtid. Og gradvist voksede en ny konkret byplan for området frem. Denne gang udviklet af de mennesker, hvis liv den direkte eller indirekte ville komme til at påvirke.

Projektets tredje fase blev projektstyret og finansieret af den kommunale forvaltning, der indvilligede i at kanalisere erfaringerne og den indsamlede viden fra de mange hundrede deltagere i PARK LEK I og II ind i den kommunale byplanlægnings videre arbejde og strategier.

I maj 2014 kulminerede PARK LEK i Sundbyberg byråds beslutning om at realisere den nye plan for området, kollektivt udviklet gennem projektets fire år lange forhandlingsproces. Siden da er projektet blandt andet mundet ud i etableringen af et nyt ungdomscenter, byggeriet af fælleshuset ’Toppstugan’ samt to grønne parker mellem boligblokkene, hvor der oprindeligt var planlagt tæt bebyggelse.

En så massiv indflydelse på byudviklingen gennem et kunstprojekt er ikke set andre steder. Gennemslagskraften, men i høj grad også projektets metode, gør PARK LEK til et af de væsentligste europæiske bidrag til den gren af kunst i offentlige rum, der er dedikeret til at skabe forandringer gennem tidsbaserede sociale processer.

//

KERSTIN BERGENDAL

PARK LEK, 2010–2014

A collaboration between Kerstin Bergendal, the Municipality of Sundbyberg and Marabou-parken Art Gallery.

PARK LEK is a visionary social art project by Swedish artist Kerstin Bergendal, rethinking urban planning in three phases of development and implementation in the Stockholm suburb of Sundbyberg from 2010–2014.

Sundbyberg is the most densely populated suburb in Sweden. Despite which, in 2010 a new urban development plan was on the cards – a plan that would mean the few remaining green areas between the neighbourhoods of Hallonbergen and Ör being swallowed by even more housing and an even higher population density, as well as segregating them.

Invited by the Marabou Park Art Gallery in Sundbyberg, Bergendal started the project PARK LEK, where she worked with residents, staff in the local youth club, shopping centre and football clubs, as well as urban planners, developers, politicians and many, many more over the next four years. Bergendal kickstarted, facilitated and documented the exchange and negotiation of different values, interests, needs, and points of view on the development of the area.

The video interviews shared on social media during the first and second phase of the project – PARK LEK I and PARK LEK II – and endless meetings, focus groups and brainstorming sessions generated the third phase the project, PARK LEK PARLIAMENT. Here different groups – based in a pink room in the local shopping centre and often gathered around a large architect-built model of the area – rethought its future from asocial, cultural and planning perspective. Gradually a new plan emerged, a plan made by the people whose lives it would affecteither directly or indirectly.

This third phase of the project was managed and funded by the local authorities, who agreed to channel the collated experiences and expertise of the hundreds of participants in PARK LEK I and PARK LEK II into the council’s plans and strategies.

In May 2014 PARK LEK culminated with the local council deciding to implement the new model for the area that had been collectively developed during the project’s four-year process of negotiation. Since then a new youth club has been established, a community centre have been built, and there are now two parks in the area between the blocks of flats originally slated as a built-up zone.

This kind of influence on urban planning through an art project is unprecedented. Its strength, but crucially also its method, makes PARK PLAY one of the most significant European contributions to public art dedicated to generating social change through long-term, participatory processes.

KØS logo

Knud Højgaards

Fond